Uncategorized

Cięcie laserem

Lasery są wydajnym i skutecznym narzędziem do cięcia metalu i są szeroko stosowane w przemyśle metalowym i wytwórczym. Najskuteczniejsze są jednak w połączeniu z obróbką CNC.
Cięcie laserem mazowieckie działa poprzez skupienie lasera o dużej mocy na powierzchni metalu, zwykle skupionego za pomocą systemu optycznego. Materiał jest następnie usuwany przez spalenie, odparowanie lub zdmuchnięcie strumieniem gazu, pozostawiając precyzyjnie przyciętą krawędź i wysokiej jakości wykończenie powierzchni. Lasery przemysłowe służą do cięcia rur, rurek, a także płaskich arkuszy.

Jak działają lasery?

Wiązka laserowa jest generowana poprzez stymulowanie materiału laserowego wyładowaniami elektrycznymi zawartymi w zamkniętym pojemniku. Generuje to wiązkę światła, która jest następnie odbijana w maszynie za pomocą częściowego lustra, aż osiągnie wystarczającą energię, aby uciec jako wiązka jednokolorowego spójnego światła. Ta wiązka światła jest następnie kierowana przez światłowody lub lustra i skupiana na ciętym metalu. Sekcja cięcia belki jest bardzo cienka, zwykle o średnicy mniejszej niż 0,32 mm.

Zalety stosowania laserów do cięcia metalu:

  • podczas cięcia laserem obrabiany przedmiot nie ma możliwości poruszenia się,
  • podczas cięcia mechanicznego na obrabiany przedmiot działa ogromna siła, co oznacza, że przedmiot musi być solidnie zaciśnięty, żeby był stabilny,
  • cięcie laserem jest procesem, przy którym zanieczyszczenie jest bardzo niewielkie – ponieważ nie ma wiórów, nie ma płynu chłodzącego ani zewnętrznego ostrza, które może się zużywać i pozostawiać osady,
  • cięcie laserowe to ogromna precyzja, podczas cięcia laserowego punkt cięcia nie zmienia się.
  •  podczas mechanicznego cięcia fizyczne ostrza zużywają się, a to może wpływać na linię cięcia materiału.
  • lasery są dokładniejsze i zużywają mniej energii niż przecinarki plazmowe.