Biznes

Skanowanie laserowe w muzealnictwie

Skanowanie laserowe to technika wykorzystywana w muzealnictwie do dokumentacji zabytków architektonicznych i archeologicznych. Jest to skuteczna, nieniszcząca, dokładna i szybka technika rejestrowania trójwymiarowych danych terenu. Pierwsze użycie skanowania laserowego w muzealnictwie zostało wykonane przez zespół Museum of London w 2002 roku. Zeskanowano fragment rzymskiego muru londyńskiego, aby stworzyć dokładny model 3D, który można oglądać pod dowolnym kątem.

Skanowanie laserowe w muzealnictwie jest bardzo przydatne, a jego wykorzystanie stale rośnie. Poza tradycyjnymi pomiarami skanowanie 3D jest również używane w muzealnictwie do badania architektury, sztuki i innego dziedzictwa kulturowego. Skaner laserowy to przyrząd, który mierzy odległość od czujnika do powierzchni obiektu, emitując impulsy świetlne i mierząc, ile czasu zajmuje im odbicie od powierzchni. Skaner laserowy może służyć do tworzenia modeli 3D budynków i innych konstrukcji w wysokiej rozdzielczości, które znajdują zastosowanie w różnorodnych aplikacjach, takich jak modelowanie 3D, animacja, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, wizja komputerowa, robotyka, systemy informacji geograficznej i fotogrametria.

Trzy najpopularniejsze typy skanerów laserowych to: skanery ręczne; skanery mobilne montowane na pojazdach lub dronach. Podział ten opiera się na umiejscowieniu skanera 3D oraz jego zakresu i mobilności. Skanowanie laserowe to technika umożliwiająca digitalizację obiektów trójwymiarowych. Jest to bardzo skuteczna metoda przechwytywania i utrwalania obiektów 3D w warunkach muzealnych. W celu zdigitalizowania obiektu skaner laserowy śledzi jego kształt, tworząc chmurę punktów powierzchni obiektu. Oprogramowanie tworzy następnie model siatkowy obiektu, łącząc te punkty trójkątami lub innymi kształtami. Muzea coraz częściej wykorzystują skanowanie laserowe https://vpi-polska.pl/skanowanie-3d/ do tworzenia cyfrowych trójwymiarowych modeli swoich kolekcji.

Skanowanie laserowe to technika, która istnieje od jakiegoś czasu, ale stała się bardziej popularna w ciągu ostatniej dekady. Wykorzystuje technologię laserową do tworzenia modeli 3D obiektów bez ich uszkadzania. Ta technika jest stosowana w różnych dziedzinach, w tym w inżynierii, budownictwie i nauce. Ale jest coraz częściej wykorzystywany przez muzea do tworzenia cyfrowych modeli 3D swoich zbiorów.