Biznes Motoryzacja

Warunki ponadgabarytowego transportu konstrukcji stalowych

Przewóz ładunków ponadnormatywnych dotyczy konstrukcji, których gabaryty wykraczają poza standardowe przepisy obejmujące transport drogowy rzeczy. Mówią one, że pojazd wraz z ładunkiem nie może być cięższy niż 42 tony, a jego wymiary nie powinny przekraczać 16.5 m długości, 2.5 m szerokości i 4 m wysokości. Realizacja transportu konstrukcji stalowych wykraczających poza te przepisy, podlega konieczności przeprowadzenia specjalnych przygotowań. Dokładna trasa oraz czas przejazdu powinny być uprzednio określone i przekazane do zarządcy dróg wydającego stosowne zezwolenie. Ponadto transport ten powinien odbywać się w godzinach nocnych, kiedy natężenie ruchu drogowego jest najmniejsze.

Po określeniu dokładnej trasy przejazdu należy przygotować infrastrukturę drogową do przejazdu ponadgabarytowego środka transportu. Do takich działań należeć może między innymi demontaż elementów oznakowania drogowego, które mogłoby zostać uszkodzone przez pojazd. Innym działaniem związanym z bezpieczeństwem przejazdu, może być miejscowe zatrzymanie ruchu drogowego w miejscu o utrudnionych warunkach, takich jak wiadukty, zwężenia pasa ruchu czy ronda.

Transport konstrukcji stalowych ponadgabarytowych odbywa się za pośrednictwem samochodów ciężarowych, przystosowanych swoją budową do przewozu tego typu ładunków. Ponadto z racji utrudnionych warunków przejazdu towarzyszyć powinny mu co najmniej dwa pojazdy pilotujące, jadące przed i za głównym środkiem transportu. Przemieszczając się, pojazdy pilotujące sygnalizują za pomocą świateł barwy pomarańczowej innym uczestnikom ruchu o zbliżającym się transporcie ponadnormatywnym. Dodatkowo będąc w stałym kontakcie z kierowcą pojazdu wiozącego ładunek, informują go o zbliżających się przeszkodach i przekazują instrukcje ułatwiające ich pokonanie, bez szkody dla pojazdu oraz otoczenia.